logo-fatture
img-facebook-2017-r-1

Från om 25 år gammal, vi arbetar kontinuerligt, inom informationsteknologisektorn, betjänar offentliga och privata företag vid 360°.

Vår förmåga att engagera sig och hänga med i tiden, i en ständigt föränderlig miljö, tillåter oss, idag igen, att tjäna viktiga företag.

Vi är främst verksamma inom webbdesignerområdet, av reklamgrafik och publicering, med särskilt intresse för skapandet av Internettjänster och skapandet och produktionen av nya redaktionella/multimediaformat.

Vår styrka består i att sammanföra heterogena arbetsgrupper: marknadsförings- och kommunikationsexperter, grafiska formgivare och tekniker.

Vårt mål är att skapa attraktiva grafiska produkter, funktionell och lyhörd för kundernas förväntningar och behov.

En Internetföretagslösning som består av unga människor, där erfarenheter och teknisk/administrativ och kommersiell kompetens inom sektorerna har samlats: webb, Grafik, Publicering.